Dôležitou súčasťou dobrého ťahu komína je aj častejšie a správne čistenie funkčných a používaných komínov.

Nie je až tak správne ak čistenie komína vykonáme jeden krát ročne. Čistenie komínov je potrebne vykonať minimálne 3-4 krát ročne a to hlavne pred a po vykurovacej sezóne. Dôležité je tiež čistenie cez vykurovaciu sezónu. Veľa klientov považuje čistenie komína za nepotrebnú, alebo nie dôležitú záležitosť. Vystavujú sa tak nebezpečiu výbuchu alebo zapáleniu sa komína čo dokáže zapríčiniť nielen požiar, ale aj napríklad poškodenie samotného komína, či jeho súčastí, alebo dobrú stabilitu.

Čistenia komínov nezaberú veľa času, predĺži sa ich samotná životnosť a funkčnosť. Je to služba, ktorá je odlišná ako frézovanie komínov, je dobré ak jeden krát ročne prekontroluje a prevedie čistenie komínov certifikovaný kominár a zároveň Vám aj potvrdí a vystaví doklad o revízii komína.

Ak používate spotrebič na tekuté palivo je potrebné, aby sa čistenie komínov previedlo aspoň 2-3 krát ročne a platí to aj pre zdroje tepla do 50kW.

Na čistenie komínov je potrebné používať správne náradie ako potrebný priemer oceľovej, alebo silikónovej kefy a jeho potrebnú dĺžku vodiaceho vymetacieho lana na ktoré sa namontuje spomínaná kefa. Ak sa rozhodnete pre čistenie komínov svojpomocne, dbajte na bezpečnosť Vášho zdravia.

Dobré a správne čistenie komínov Vám prinesie minimálne bezpečie Vášho majetku a rodiny.


Mám záujem o čistenie komína. Kontaktujte ma.

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Vaša správa


Please leave this field empty.