Na otázku čo je frézovanie komína nájdete odpoveď tu. Už zo samotného názvu vyplýva že ide o technológiu zväčšovania vnútorného priemeru komína frézovaním. Frézovanie komínov sa vykonáva špeciálnym technologickým zariadením – frézou, ktorá postupne odoberá murivo z komína v smere nahor. Na komínovú čiapku sa namontuje špeciálna konzola, ktorá spustí frézu na dno komína. Frézovacia hlavica sa postupne zdvíha a odfrézované časti tak padajú na dno komína. Odtiaľ sa vyberú cez komínové dvierka, alebo technologický otvor.

Ide o veľmi šetrný postup zväčšenia prieduchu hlavne u starších komínov. Frézovanie komínov takýmto spôsobom, bolo patentované v susednej Českej republike a v 90 rokoch a dodnes sa úspešne používa, pretože neohrozuje statiku ani dožitého komína.

Frézovanie komínov

Frézovanie komínov

Komínová fréza

Komínová fréza

Frézovanie a vložkovanie komínov je komplexná renovácia celého komína pre dobrý odvod spalín rôznych spotrebičov ako sú napríklad kotle, krby, kachle, sporáky a podobne. Tato práca spočíva v samotnom vyfrézovaní vnútornej časti existujúceho komína na požadovaný kruhový otvor do ktorého sa vkladá vhodná nerezová žiaruvzdorná pevná vložka pod označením CE 1.4828 v hrúbke 0,8 a 1 mm, alebo CE1.4404 0,6 mm. Otvor je možné frézovať od priemeru 120 až 200 mm a viac v obvodovom plášti, alebo priečke aspoň v rozmere 400×400 mm.

Nerezové vložky v označení CE 1.4828 sa vo väčšine používajú na pevné palivá. Takéto riešenie je možné zrealizovať za jed deň. Len samotné frézovanie bez vložkovania komína nemá význam. Zbúranie starého a výstavba nového murovaného komína je finančne a časovo náročné. Rekonštrukcia komína systémom frézovania a vložkovania je výhodné nakoľko klient získa jednoduchú údržbu komínového systému, zlepšenie ťahu komína, odstránenie zápachu, dechtovania stien komína a podobne.

Komínová fréza

Komínová fréza

Fréza na komíne

Fréza na komíne

Fréza v akcii

Fréza v akcii