Zákony o komínoch (pre korektnú prácu pri frézovaní komínov) na stiahnutie tu:

>> Zbierka zákonov: 401 z roku 2007
>> Zbierka zákonov 314 z roku 2001

§15
Komín

1. Komín treba zhotoviť ako viacvrstvový s komínovou vložkou tepelne a dilatačne oddelenou od komínového plášťa a rozmerovo a tvarovo stálou. Jednovrstvový komín možno zhotoviť len v občasne užívaných stavbách. Komín možno postaviť len zo stavebných výrobkov, ktoré majú posúdenú zhodu.

2. Ložné škáry a styčné škáry murovaného alebo montovaného plášťa komína treba vyplniť maltou alebo inou vhodnou výplňou.

3. Vonkajší povrch murovaného komína treba omietnuť alebo obložiť nehorľavými materiálmi až do úrovne krytiny. Takúto úpravu treba vykonať aj pod oplechovaním alebo iným lemovaním.

4. Montáž komína z dielcov treba vykonať podľa technologického predpisu výrobcu tak, aby ložná škára medzi dielcami bola mimo konštrukcie stropu.

5. Komín musí byť označený štítkom umiestneným na komínovom plášti v blízkosti kontrolného alebo čistiaceho otvoru alebo na inom ľahko dostupnom mieste.

6. Na štítku musia byť vyznačené údaje určené v technickej norme.