Vaša žiadosť o cenovú ponuku pre zapožičanie komínovej frézy bola odoslaná Ďakujeme.